Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347975
Title Kijken met je pipet: moderne methoden voor detectie van wortelknobbelaaltjes
Author(s) Hoof, R.A. van; Zijlstra, C.
Source Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 275 - 281.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) plantenparasitaire nematoden - meloidogyne - diagnostische technieken - methodologie - dna-sequencing - plant parasitic nematodes - diagnostic techniques - methodology - dna sequencing
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De behoefte aan snelle, eenduidige technieken voor detectie van Meloidogyne soorten neemt toe. Dergelijke technieken zijn nodig voor het goed kunnen uitvoeren van onderzoek, resistentie-management, ontwerp van vruchtwisselingschema's en voor inspectie van geoogste gewassen en grondmonsters. DNA technieken bieden aantrekkelijke oplossingen voor de problemen die met eiwittechnieken samenhangen: ze zijn relatief snel, zijn onafhankelijk van effecten van omgevingsfactoren en/of ontwikkelingsstadium op het aaltje en zijn erg betrouwbaar. Bovendien vereisen ze geen diepgaande nematologische expertise
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.