Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347977
Title Het graanziektenonderzoek in Nederland: kaalslag in de polder (3)
Author(s) Kema, G.H.J.
Source Gewasbescherming 34 (2003)1. - ISSN 0166-6495 - p. 4 - 8.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) tarwe - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - epidemiologie - plantenveredeling - ziekteresistentie - geschiedenis - onderzoek - nederland - wheat - plant diseases - plant pathogenic fungi - epidemiology - plant breeding - disease resistance - history - research - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Cereals
Abstract Meer dan vijf decennia lang bliezen toonaangevend Nederlandse wetenschappers hun partij mee in het internationale graanziektenonderzoek. Akkerbouwers en veredelaars plukken daar nog steeds de vruchten van. Vanwege de huidige kaalslag in het graanziektenonderzoek dreigen ze echter een achterstand op te lopen, die moelijk is in te halen. In deze derde van drie afleveringen belicht de auteur de geschiedenis, verworvenheden en bedreiging van het nationale graanziektenonderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.