Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348086
Title De steenmarter (Martes foina) in Borgharen: aantal, overlast en schade
Author(s) Müskens, G.J.D.M.; Broekhuizen, S.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1259) - 74
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) martes foina - telemetrie - habitats - ecologie - schade - motorvoertuigen - nederland - limburg - telemetry - ecology - damage - motor cars - netherlands
Categories Wildlife Conservation and Management / Mammalia
Abstract Eind jaren negentig nam het aantal klachten over schade en overlast door steenmarters in het geïsoleerd gelegen dorp Borgharen (gemeente Maastricht) snel toe. Naar aanleiding van een onderzoek onder de plaatselijke bevolking werd van de zomer 2001 tot de winter 2002 een onderzoek verricht naar het aantal aldaar aanwezige steenmarters en de schade en overlast die ze veroorzaakten. Uit het onderzoek bleek dat er zich vijf territoriale steenmarters (drie vrouwtjes en twee mannetjes) in het dorp ophielden. De grootte van de territoria van twee vrouwtjes behoorden tot de kleinsten tot dan toe vastgesteld (10 hectare). De met zenders uitgeruste steenmarters bezochten gemiddeld éénmaal per drie nachten een auto. Op jaarbasis werd bij ruim 3% van de auto¿s schade gemeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.