Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348195
Title Verkennende studie naar mogelijkheden vruchtdunnen met kunstlicht
Author(s) Maas, F.M.; Steeg, P.A.H. van der
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2003-9) - 17
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) appels - fruitteelt - dunnen - kunstmatige verlichting - apples - fruit growing - thinning - artificial lighting
Categories Cultivation, Cultural Methods
Abstract Bij veel appelrassen en met name bij kleinvruchtige rassen als Elstar is dunnen noodzakelijk om tijdig de vruchtdracht tot het gewenste niveau terug te brengen. Bij onvoldoende dunning blijft een te groot aandeel van de vruchten te klein en is de kans groot dat de boom het volgende seizoen een beurtjaar zal vertonen. Te veel vruchten in een jaar remt de ontwikkeling van bloemknoppen en daarmee de productie in het volgende teeltseizoen. Voor een regelmatige productie van jaar tot jaar is ook om deze reden dunning noodzakelijk. Chemisch dunnen is de meest gebruikte manier van dunnen in de praktijk. Het werkt over het algemeen beter dan handdunnen omdat het eerder kan worden uitgevoerd en daardoor een groter effect heeft. Bovendien is handdunnen zeer arbeidsintensief en dus duur. De ontwikkeling van niet chemische dunmethoden is echter dringend gewenst vanwege de steeds verder gaande inperking van toegelaten middelen alsmede voor de biologische teelt waarin geen chemische middelen mogen worden gebruikt. Licht speelt als energiebron voor de aanmaak van suikers een belangrijke rol bij vruchtzetting en vruchtgroei. Tijdelijk beschaduwing van bomen kan een sterke vruchtrui veroorzaken. In dit onderzoek werd onderzocht of een eind van de dag belichting met verrood licht in de boomgaard gebruikt kan worden om bij Elstar een verminderde vruchtzetting of versterkte vruchtrui te bewerkstelligen. Voor diverse andere gewassen is waargenomen dat deze behandeling de verdeling van suikers binnen de plant sterk kan beïnvloeden en kan leiden tot een snelle veroudering van bladeren en de abortie van jonge bloemknoppen. In 2002 werd vanaf het begin van de bloei tot 8 weken na volle bloei een aantal bomen aan het begin van de donkerperiode gedurende een half uur aan verrood licht blootgesteld. Gedurende het seizoen werd de zetting voor en na de junirui bepaald, het aantal ruivruchten geteld. Bij de oogst werd het aantal vruchten per boom en de kilogramproductie per boom bepaald. Tijdens de winter 2002-2003 werd de scheutgroei van de bomen bepaald door het aantal en de lengte van scheuten langer dan 10 cm te bepalen. De gebruikte verrood belichting had geen betrouwbare effecten op de vruchtrui, het aantal vruchten en de productie per boom. Ook werden er geen verschillen waargenomen in de scheutgroei van de boom. Uit de bloemtrostellingen voorjaar 2003 bleek dat noch handdunnen noch de behandelingen met verrood licht de bloemknopaanleg in 2002 hebben beïnvloed. Gemiddeld hadden alle bomen in 2003 177 bloemtrossen, 23% minder dan in 2002, maar bij een goede zetting ruim voldoende voor een goede productie in 2003.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.