Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348210
Title Kasklimaatbesturing op de verhouding tussen assimilatenproductie en temperatuursom, Fase 1 Hypothesetoetsing
Author(s) Zwart, H.F. de; Kempkes, F.L.K.; Braak, N.J. van de
Source Wageningen : Agrotechnology and Food Innovations (Rapport / Agrotechnology and Food Innovations nr. 146) - 35
Department(s) AFSG Agrisystems & Environment
Agrotechnology and Food Sciences
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) temperatuur - glastuinbouw - groei - tuinbouw - sierteelt - computertechnieken - temperature - greenhouse horticulture - growth - horticulture - ornamental horticulture - computer techniques
Categories Greenhouse Technology
Abstract Tuinders moeten vaak instellingen op de klimaatcomputer wijzigen om een evenwichtige gewasontwikkeling te bewerkstelligen. De tuinders streven, vanuit de plantenfysiologie gezien, naar een goede balans tussen de productie van assimilaten en de omzetting van fotosyntheseproducten naar structurele drogestof. De productie van assimilaten wordt vooral door licht en CO2 bepaald en de conversie naar blijvende gewasstructuur vooral door de etmaaltemperatuur. Indien de klimaatcomputer zou regelen op basis van een eenduidige relatie tussen etmaaltemperatuur en assimilatenproductie zou een betere gewasproductie kunnen worden bereikt en bij temperatuurintegratie wordt dan ook nog eens meer energie bespaard. Bovendien zou hiermee de bediening van de tuinbouwcomputers vereenvoudigd kunnen worden, zodat ook tuinders, die wat minder gevoel hebben voor afstemmen van de kasklimaatregelaar op de stand van het gewas, op energie-efficiënte wijze hun producten kunnen voortbrengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.