Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348296
Title Agrocluster Oost in beeld: Een onderzoek naar het belang van en de perspectieven voor het agrocluster in Gelderland en Overijssel
Author(s) Oosterkamp, E.B.; Leeuwen, M.G.A. van; Bont, C.J.A.M. de; Wisman, J.H.; Kuhlman, J.W.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9086150810 - 149
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) agrarische economie - landbouwsector - nederland - toegevoegde waarde - werkgelegenheid - agrarische structuur - economische ontwikkeling - oost-nederland - landbouw als bedrijfstak - agricultural economics - agricultural sector - value added - employment - agricultural structure - economic development - netherlands - east netherlands - agriculture as branch of economy
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport geeft een beeld van het agrocluster in de provincies Overijssel en Gelderland. Het economisch belang van het agrocluster en van de belangrijkste deelclusters is gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Ook worden de structuur en de ontwikkelingen in de deelclusters geschetst. De uitkomsten zijn vergeleken met de perspectieven zoals ze in de nota Kiezen voor Landbouw geschetst zijn. Daaruit volgen een aantal opgaven voor de deelclusters om de perspectieven te realiseren. This report provides insight into the agricultural cluster in the Dutch provinces of Overijssel and Gelderland. The economic importance of the agricultural cluster and the major sub-clusters is quantified in terms of their added value and the employment they offer. In addition, the survey also outlines the structure of and developments in the sub-clusters. The findings are compared with the prospects as outlined in the nota Kiezen voor Landbouw ('Choosing Agriculture' policy document) published by the Dutch Government. This comparison indicates a number of challenges confronting the sub-clusters in achieving their potential prospects.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.