Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348297
Title Betekenis van subsidies voor de continuïteit van landbouwbedrijven
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Bommel, K.H.M. van; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H.; Voskuilen, M.J.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9086150802 - 70
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Sector en Ondernemerschap
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbedrijven - subsidies - inkomen van landbouwers - landschapsbescherming - ondernemerschap - nederland - europese unie - agricultural policy - cap - farms - farmers' income - landscape conservation - entrepreneurship - netherlands - european union
Categories Agricultural Policy
Abstract Door de veranderingen in het Europese landbouwbeleid, met een afbouw van de marktsteun, neemt de geldstroom in de vorm van directe betalingen naar landbouwbedrijven toe. Door deze toename groeit de betekenis van deze betalingen (subsidies) in de vorm van toeslagen en daarnaast ook vergoedingen voor landschapbeheer voor het inkomen van landbouwbedrijven. Dit rapport geeft hier zicht op. Het rapport analyseert de gevolgen van enkele mogelijke veranderingen in het toeslagenbeleid voor de continuïteit van bedrijven. Op deze wijze biedt het rapport informatie die benut kan worden bij de verdere vormgeving en uitwerking van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Due to the changes in European agricultural policy, with the cut-backs in market support, the flow of funds in the form of direct payments to agricultural holdings is increasing. Thanks to this increase, the significance of these payments (subsidies) for the incomes of agricultural holdings (in the form of supplements) is growing, in addition to reimbursements for landscape management. This report provides insight into this. The report analyses the consequences of a number of possible changes in the supplements policy for the continuity of holdings. In this way, the report provides information that can be used in the further design and elaboration of European agricultural policy in the Netherlands.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.