Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348326
Title Peren afdekken met scherfijs om vochtverlies te beperken
Author(s) Geijn, F.G. van de
Source De Fruitteelt 96 (2006)34. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
Department(s) AFSG Quality in Chains
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) fruitteelt - peren - koudeopslag - fruitbewaarplaatsen - houdbaarheid (kwaliteit) - ijs - vochtigheid - toegepast onderzoek - fruit growing - pears - cold storage - fruit stores - keeping quality - ice - humidity - applied research
Categories Postharvest Treatment
Abstract In het seizoen 2005/'06 is op kleine schaal geëxperimenteerd met een alternatieve manier om het vochtverlies van peren terug te brengen. Het afdekken van de kisten met scherfijs lijkt een goede methode, maar moet nog verder ontwikkeld worden. De proef is uitgevoerd op het bewaarcomplex van Bert Jongerius in Houten. De bewaarlocatie is ingericht met een inkoelcel met doorstroomeigenschappen en vijf bewaarcellen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.