Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348411
Title De invloed van Temik en rooidatum op de vermeerdering van Globodera pallida op het vroege pootardappelras Premiere
Author(s) Molendijk, L.P.G.; Schomaker, C.H.; Hoek, J.; Gastel, A.W.W. van
Source Wageningen/Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO nr. 3250015900) - 24
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
PRI Biometris
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) pootaardappelen - solanum tuberosum - aardappelen - globodera pallida - plantenparasitaire nematoden - nematiciden - pesticiden - plagenbestrijding - akkerbouw - nematodenbestrijding - seed potatoes - potatoes - plant parasitic nematodes - nematicides - pesticides - pest control - arable farming - nematode control
Categories Plant Parasitic Nematodes / Potatoes
Abstract In een proef in 2005 op een praktijkperceel te Firdgum (Friesland) is onderzoek uitgevoerd naar het effect van Temik op de populatiedynamica van Globodera pallida in pootgoedteelt van het vroege ras Premiére, dat vatbaar is voor G. pallida. Temik kon op beide oogsttijdstippen de vermeerdering van G. pallida niet voorkomen, maar heeft de vermeerdering van de aaltjes wel gereduceerd. Geconcludeerd moet worden dat toepassing van Temik in de pootgoedteelt van vatbare rassen de opsporing van besmettingen kan vertragen en dat Temik mogelijk een rol kan spelen bij de beheersing van aardappelmoeheid in rassen met een matige resistentie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.