Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 348463
Title Beslissen over bagger op bodem : waarom moeilijk doen als het makkelijk kan
Author(s) Posthuma, L.; Wintersen, A.M.; Zwart, D. de; Lijzen, J.P.A.; Harmsen, J.; Groenenberg, J.E.; Osté, L.A.; Noort, P.C.M. van
Source Bodem 16 (2006)4. - ISSN 0925-1650 - p. 142 - 146.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Sub-department of Soil Quality
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) bagger - landgebruik - recycling - risicoschatting - bodemkwaliteit - ecotoxicologie - dredgings - land use - risk assessment - soil quality - ecotoxicology
Categories Environmental Pollution
Abstract De risico's van verspreiding van bagger op land wordt op een nieuwe manier inzichtelijk gemaakt: RIZA, RIVM en Alterra ontwikkelden een nieuwe risicoanalyse. Het is een milieuhygiënisch te verantwoorden en kosteneffectieve aanpak is mogelijk binnen de kaders van het nieuwe Bodembesluit (dat begin 2007 van kracht wordt)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.