Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348703
Title Grutto-mozaïekmodel als hulpmiddel voor planning en evaluatie van beheer
Author(s) Schotman, A.G.M.; Meeuwsen, H.A.M.; Hensen, S.R.; Roosenschoon, O.R.; Vanmeulebrouk, B.; Kiers, M.A.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1361) - 57
Department(s) Landscape Centre
Centre Geo-information
Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) limosa limosa - natuurbescherming - modellen - planning - evaluatie - vogels - nederland - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - zuid-holland - nature conservation - models - evaluation - birds - netherlands - grassland birds - agri-environment schemes
Categories Nature Conservation
Abstract Boeren en particulieren verenigd in Agrarische Natuurverenigingen kunnen in de vorm van een groene dienst zoals weidevogelbeheer een belangrijke bijdrage leveren aan het beheren van de kwaliteit van het landelijk gebied. Daar is geld mee gemoeid en de overheid vraagt om een professionele aanpak. In een eerdere studie voor Midden-Delfland is een model ontwikkeld voor het plannen en evalueren van de effectiviteit van weidevogelbeheer. Daarbij dient de Grutto als modelsoort. Dit model is operationeel gemaakt voor toepassing via internet en voorgelegd aan een panel van mogelijke gebruikers van de ANV Vockestaert. Hun reactie is een gereserveerde houding voor toepassing in Midden-Delfland, maar ze zien ook goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en toepassing in het algemeen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.