Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348783
Title Kostbaar vertrouwen : een studie naar proceskosten en procesvertrouwen in beleid voor agrarisch natuurbeheer
Author(s) Eshuis, J.
Source Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum, co-promotor(en): Bart Gremmen; Louis Slangen. - [S.l. : S.n. - ISBN 9085045622 - 235
Department(s) Communication Science
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Applied Philosophy Group
MGS
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - landbouw - landschap - besluitvorming - bedrijfsvoering - nederland - overheidsbeleid - evaluatie - agrarisch natuurbeheer - friese wouden - nature conservation - agriculture - landscape - decision making - management - netherlands - government policy - evaluation - agri-environment schemes
Categories Nature Conservation Policy / Landscape Architecture (General)
Abstract De belangstelling voor agrarisch natuurbeheer is groot onder boeren, echter in beleidsprocessen blijkt de samenwerking tussen overheid, organisaties en boeren problematisch. In dit onderzoek staat de kwestie van vertrouwen in beleidsprocessen centraal. Vervolgens wordt beschreven hoe vertrouwen kan worden afgebroken of opgebouwd via monitoring. Toegelicht aan de hand van drie case studies waarvan de Noordelijke Friese Wouden één is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.