Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348789
Title Bioplastics
Author(s) Bolck, C.H.
Source Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Groene grondstoffen ) - ISBN 9085850142 - 26
Department(s) AFSG Biobased Products
Publication type Book or proceedings aimed at a professional audience (editor)
Publication year 2006
Keyword(s) polymeren - kunststoffen - biodegradatie - vervangbare hulpbronnen - afvalverwijdering - afvalverwerking - milieueffect - wetgeving - eigenschappen - toepassingen - verpakkingsmaterialen - dierhouderij - rundvee - biobased economy - Nederland - polymers - plastics - biodegradation - renewable resources - waste disposal - waste treatment - environmental impact - legislation - properties - applications - packaging materials - animal husbandry - cattle - Netherlands
Categories Bioplastics and Polymers / Marketing Types / Environmental Management (General)
Abstract De vraag naar bioplastics die geschikt zijn als voedselverpakkingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt doordat er een sterke interesse is voor alternatieven voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET),die de negatieve associatie oproepen van afvalbergen, zwerfvuil en milieuvervuiling. Een aantal vooraanstaande supermarktketens en producenten van A-merken zijn op zoek naar een ‘biologisch’ verpakkingsmateriaal; een materiaal met de voordelen van plastics. Bioplastics, zijn duurzaam omdat ze zijn gemaakt op basis van agrogrondstoffen en daardoor niet bijdragen aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. Veel bioplastics zijn daarnaast biologisch afbreekbaar en kunnen daarom bijvoorbeeld alsverpakkingsmateriaal samen met voedselresten gecomposteerd worden. De toegenomen vraag heeft echter ook een duidelijk economische achtergrond. De industrie is namelijk op zoek naar polymeren waarvan de prijs minder afhankelijk is van de - al maar stijgende – olieprijs. Omdat veel van de bulkproductie wegtrekt naar lage lonen landen als China en Polen zijn bedrijven daarbij op zoek naar plastics met een toegevoegde waarde die bedrijven een (technologische) voorsprong kunnen bieden op deze lagelonen landen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.