Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348928
Title Boer spil bij bestrijding erosie in China
Author(s) Trouwborst, K.; Ritsema, C.J.; Stolte, J.; Elsen, E. van den
Source Geografie Educatief 9 (2000)2. - ISSN 0926-3845 - p. 40 - 42.
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Abstract De laatste jaren worden de modellen om bodemerosie te meten steeds verfijnden. Het meten wordt gedaan om de juiste maatregelen te kunnen treffen. En dat is hard nodig, want erosie is een groot probleem. In China dreigen grote gebieden ongeschikt te worden voor de landbouw door het wegspoelen van de vruchtbare toplaag. Nederlandse onderzoekers zijn actief in een anti-erosie project in China. Voor het slagen van het project is de participatie van de boeren essentieel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.