Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348940
Title Ontwikkeling Automatisch Glasaaltelapparaat en Hevel
Author(s) Storbeck, F.; Burggraaf, D.; Bult, T.P.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C065/06) - 16
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) palingen - monitoring - motivatie - schattingen - visbestand - eels - motivation - estimates - fishery resources
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De glasaalintrek is sterk achteruitgegaan. Dit heeft tot gevolg dat zeer lage aantallen glasalen gevangen worden met het kruisnet gedurende de jaarlijks terugkerende Wageningen IMARES glasaalmonitoring. Deze ontwikkeling creëert een aantal monitoringsproblemen: 1. De schattingsvariatie neemt toe door de lage vangsten en de vele 0-waarnemingen. Hierdoor is het moeilijk te bepalen of de glasaalintrek de laatste jaren verder afneemt, toeneemt, of gelijk blijft. 2. De vele 0-vangsten gaan ten koste van de motivatie van medewerkers Als oplossing is een ontwikkelingsproject gestart rond een apparaat dat glasaal volautomatisch herkent en telt als onderdeel van een hevelsysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.