Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348967
Title Haalbaarheid informatie uitwisseling in de pluimveehouderij tbv intensievere monitoring diergezondheid = Feasibility of data exchange in poultry production for better monitoring of animal health
Author(s) Lokhorst, C.; Pijls, L.; Ruiterkamp, F.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 3) - 20
Department(s) Livestock Research
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) diergezondheid - pluimveehouderij - informatie - dierenwelzijn - monitoring - animal health - poultry farming - information - animal welfare
Categories Poultry / Animal Health and Welfare
Abstract De haalbaarheid van informatie uitwisseling in de pluimveehouderij is onderzocht. In een workshop hebben mensen uit de diergezondheidsketen (pluimveehoudersnetwerk, praktiserend dierenartsen, GD, VWA en LNV) concrete doelen benoemd waar een op Internet gebaseerd uitwisselingssysteem van informatie aan zou moeten voldoen. Daarnaast zijn randvoorwaarden op het gebied van tijd, techniek, gebruik, rechten en plichten, geld en organisatie besproken en de eerste inhoudelijke afbakening is gemaakt. Er zijn een aantal scenario’s verkend voor de organisatorische inbedding die ervoor moet zorgen dat er vertrouwen en draagvlak is voor informatie uitwisseling. Om de gewenste brede pilot van de grond te krijgen zijn een viertal concrete aanbevelingen gedaan op het vlak van het nemen van bestuurlijk initiatief, koppelmogelijkheden met bestaande systemen te inventariseren, de pilot voor te bereiden en actieve communicatie op te zetten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.