Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349009
Title Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's
Author(s) Tuinstra, J.; Faber, J.H.; Eijk, D. van der
Source Land + Water 46 (2006)6/7. - ISSN 0926-8456 - p. 32 - 33.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) risicoschatting - verontreinigde bodems - verontreinigingsbeheersing - milieueffect - besluitvorming - herstel - ecotoxicologie - krimpenerwaard - risk assessment - polluted soils - pollution control - environmental impact - decision making - rehabilitation - ecotoxicology
Categories Environmental Management (General) / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Bij de beoordeling van de urgentie van een sanering kunnen in eerste instantie eenvoudige criteria het uitgangspunt zijn voor een ecologische risicobeoordeling. Deze algemene eerste-stap beoordeling (tot voor kort onderdeel van de zogenaamde Sanerings Urgentie Systematiek, SUS) bestaat uit een vergelijking van de aangetroffen concentraties in de relevante bodemlaag met een ecologische risicoconcentratie in grond, gebaseerd op een gemiddelde van effectniveaus van stoffen op bodemorganismen. Het nadeel is dat deze methode weinig rekening houdt met de lokale situatie. Dus blijft na het uitvoeren van een SUS-beoordeling de vraag bestaan of er werkelijk sprake is van ecologische risico¿s. De Triade-benadering biedt hiervoor een oplossing, zoals toegepast ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.