Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349025
Title Quickscan (s)emigratie van Nederlandse agrariërs: push- en pullfactoren
Author(s) Meulenkamp, W.J.H.; Kranendonk, R.P.; Hermans, C.M.L.; Rienks, W.A.
Source Wageningen : Alterra - 41
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) boeren - inkomen van landbouwers - emigratie - migranten - motivatie - stimulansen - nederland - buitenland - farmers - farmers' income - emigration - migrants - motivation - incentives - netherlands - foreign countries
Categories Agricultural Sociology / Farm Management
Abstract Emigrerende landbouwers zijn een fenomeen dat zowel einde 19e eeuw als vanaf de jaren veertig plaats vond. De emigratiepiek lag in de jaren vijftig. Nog steeds vertrekken agrariers naar een ander land. Daar is een nieuwe vorm van emigreren bij gekomen, namelijk met behoud van een bedrijf in Nederland: semigratie. Dit Alterra rapport inventariseert: aantrekkende factoren (naar welk land), zowel als: vertrekkende factoren (waarom weg). Tevens aandacht voor: waarom een bedrijf aanhouden, en de rol van de Nederlandse overheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.