Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349192
Title Een functie voor het verleden: slotdocument van het project Bescherming & Bestemming
Author(s) Valk, A.J.J. van der; Corten, J.P.A.M.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen University [etc.] - 36
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - wetgeving - beschermingsgebieden - steden - dorpen - cultureel erfgoed - monumenten - bestemmingsplannen - gemeenten - Nederland - physical planning - government policy - legislation - conservation areas - towns - villages - cultural heritage - monuments - zoning plans - municipalities - Netherlands
Categories Physical Planning (General)
Abstract Onderwerp van dit project is de relatie tussen het rijksbeschermd gezicht en het gemeentelijk bestemmingsplan. Beide zijn met elkaar verbonden door de Monumentenwet 1988, die van de gemeente een ruimtelijk beleid verwacht voor gebieden die door het rijk zijn aangewezen als beschermd gezicht. Op deze wijze worden de voorwaarden gecreëerd voor een vitale en kwalitatief hoogwaardige toekomst van historisch waardevolle gebieden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.