Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349355
Title Opgaven voor stedelijk onwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord
Author(s) Blom, G.E.; Jonkhof, J.F.; Snep, R.P.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 545) - 39
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) stedelijke planning - stedelijke gebieden - waterbeheer - duurzaamheid (sustainability) - zuidelijk flevoland - urban planning - urban areas - water management - sustainability
Categories Urban Plans
Abstract In Opgaven voor stedelijk ontwerp, bouwstenen stadswater en stadsnatuur voor Almere-Poort noord heeft Alterra samen met de gemeente Almere geprobeerd de ambities voor stadswater en stadsnatuur die in het structuurplan Almere-Poort staan tot ontwerpopgaven voor de Nota van Uitgangspunten voor het gebied Almere-Poort noord te concretiseren. Daarbij is van belang niet alleen ambities te hebben maar deze ambities in te brengen in het integrale stedenbouwkundige proces waarin samen het wederzijds belang kan worden geconcretiseerd. Om dit mogelijk te kunnen maken hebben we hier voor de lezer een gids gemaakt met onze visie en bouwstenen voor Almere-Poort noord.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.