Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349384
Title Maatschappelijk belang van fietspad 10; fietverbinding door een Habitatrichtlijngebied, tussen de Haagse agglomeratie en de Vallei Meijendel via de Waasdorpervlakte
Author(s) Goossen, C.M.; Regt, W.J. de; Langers, F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1027) - 53
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) fietsen - rijwielpaden - vrije tijd - toerisme - sociale gevolgen - natuurbescherming - habitats - nederland - habitatrichtlijn - zuid-holland - bicycling - cycleways - leisure - tourism - social impact - nature conservation - netherlands - habitats directive
Categories Nature Conservation Policy / Roads
Abstract Provincie Zuid-Holland wil fietspad 10 aanleggen van de rand van de Haagse agglomeratie door de vlakte van Waalsdorp (een Habitatrichtlijngebied) naar de vallei Meijendel. Het maatschappelijk belang van dit fietspad moet worden aangetoond. De Haagse regio heeft een fors fietstekort. De kwaliteit van de fietsgebieden is alleen langs de kust goed. Met het nieuwe fietspad zijn er meer keuzemogelijkheden en hebben inwoners van met name het centrum van Den Haag een gebied binnen fietsbereik met een omvang en kwaliteit die ze eerst niet of veel moeilijker konden bereiken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.