Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349396
Title Effecten van de Hoogeveenseweg op loopkevers
Author(s) Prins, D.; Jonge, M. de; Noordijk, J.; Vermeulen, R.
Source De Levende Natuur 107 (2006)5. - ISSN 0024-1520 - p. 218 - 222.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) heidegebieden - natuurbescherming - coleoptera - habitats - drenthe - ecologische hoofdstructuur - heathlands - nature conservation - ecological network
Categories Nature Management (General)
Abstract Wegen doorsnijden vaak allerlei gebieden, waaronder natuurgebieden. Hierdoor kunnen er geïsoleerde populaties aan beide zijden van een weg ontstaan. Wanneer deze populaties te klein zijn, dreigt genetische verarming en tenslotte uitsterven. De barrièrewerking van een weg is echter niet voor alle diersoorten gelijk. Zo willen of kunnen bepaalde, vaak kleinere diersoorten de verharde weg niet betreden of worden bij toch oversteken doodgereden. In dit onderzoek worden de effecten van de Hoogeveenseweg, die midden door het natuurontwikkelingsgebied in Mantingerveld loopt, besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.