Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349475
Title Topervaringen van kinderen met de natuur; zes antwoorden op de vraag wat een topervaring is, waarom topervaringen gewenst zijn, en of en hoe je de voorwaarden kunt scheppen voor een topervaring
Author(s) Verboom, J.; Vries, S. de
Source [S.l.] : S.n. - 57
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) kinderen - jeugd - landschap - perceptie - natuur - omgevingspsychologie - landschapsbeleving - natuur- en milieueducatie - children - youth - landscape - perception - nature - environmental psychology - landscape experience - nature and environmental education
Categories Environmental Psychology
Abstract Verkenning van Alterra bij het opzetten van het LNV programma Jeugd, Natuur, Gezondheid. Op basis van de uitspraak "ieder kind zou voor het 12de jaar een top-ervaring gehad moeten hebben in en met de natuur" (geformuleerd door een tiental natuur- en milieu organisaties) probeert deze bijdrage het begrip topervaring verder te onderbouwen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.