Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349533
Title North Sea hydro acoustic herring survey. Survey report for R/V "TRIDENS" 26 June - 21 July 2006
Author(s) Ybema, M.S.
Source IJmuiden : IMARES (Internal report / Wageningen IMARES no. 06.015) - 44
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) visserij - visserijbeheer - haringen - visbestand - monitoring - noordzee - nederland - visstand - visserij-ecologie - fisheries - fishery management - herrings - fishery resources - north sea - netherlands - fish stocks - fisheries ecology
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noordzee akoestische survey voor haring. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt sinds 1991 jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Schotland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noordzee haring populatie. De toegepaste methode is echo-integratie. Door transecten te varen in het gebied wordt het totale akoestische oppervlak per oppervlakteeenheid bepaald. Door het uitvoeren van vistrekken wordt de soort-samenstelling bepaald. Van haring en sprot worden daarnaast biologische monsters genomen om leeftijd en rijpheid te bepalen. Voor deze soorten kan aldus een schatting van de populatie, uitgesplitst naar leeftijd en rijpheid, gemaakt worden. De biomassa van de totale haring-populatie in het door het Nederlandse schip bemonsterde gebied wordt geschat op 404 duizend ton, die van sprot op 31 duizend ton. De paai-biomassa van haring wordt geschat op 131 duizend ton
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.