Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349584
Title Stikstofbemesting in de vollegrondsteelt van aardbeien : resultaten van proeven uit het project Telers Mineraal Paraat, 2005 en 2006
Author(s) Ruijter, F.J. de
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 125) - 36
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) fragaria ananassa - aardbeien - stikstofmeststoffen - stikstof - bemesting - strawberries - nitrogen fertilizers - nitrogen - fertilizer application
Categories Small Fruits
Abstract Dit rapport is een samenvoeging van verslagen van twee jaren onderzoek naar bemesting in aardbei. In het kader van de invoering van het nieuwe mestbeleid per 1 januari 2006 zijn in 2005 N-bemestingsproeven gedaan op drie praktijkbedrijven. In deze proeven werden geleide bemestingssystemen bekeken met als doel om te zien of er bespaard kan worden op de N-gift. De proeven zijn gedaan in de planting van eind juni. Groei en productie van het gewas is gevolgd, evenals de voorraad minerale N in het bodemprofiel. Naast metingen en berekeningen van N-mineralisatie vanuit de bodem is een analyse gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden om zuinig met N te bemesten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.