Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349629
Title Het Nederlandse agrocomplex 2006
Author(s) Leeuwen, M.G.A. van
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI 5.06.10) - ISBN 9086151051 - 46 p.
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2006
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Dit omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Voor de periode 1995-2004 is de betekenis van het agrocomplex gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en handelssaldo. De analyse onderscheidt deelcomplexen voor glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij. De cijfers in deze publicatie sluiten aan bij de Nationale rekeningen 2004. Vorig jaar heeft het CBS een revisie van de Nationale rekeningen doorgevoerd, waarbij nieuwe definities en berekeningsmethoden zijn toegepast. Hierdoor zijn de gegevens in vorige publicaties van deze reeks voor het verleden vanaf 2001 veranderd. Een trendbreuk in de reeksen in het revisiejaar 2001 is daarbij onvermijdelijk, zolang het CBS de gereviseerde reeksen nog niet verder heeft teruggelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.