Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349643
Title Toegankelijkheid van het agrarisch gebied voor recreatie: bepaling en belang; veldinventarisatie en onderzoek onder in- en omwonenden in acht gebieden
Author(s) Vries, S. de; Boer, T.A. de
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 22) - 76
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) openluchtrecreatie - lopen - platteland - vragenlijsten - wandelpaden - kwaliteit - inventarisaties - plaatselijke bevolking - outdoor recreation - walking - rural areas - questionnaires - trails - quality - inventories - local population
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Het Rijk wil de toegankelijkheid van het agrarisch gebied vergroten, vooral middels meer wandelpaden over boerenland. Het Milieu- en Natuurplanbureau wil de ontwikkeling van deze toegankelijkheid monitoren en kijken of met het vergroten de achterliggende beleidsdoelen worden gerealiseerd. Een veldinventarisatie in acht gebieden liet zien dat het totaal aan wandelmogelijkheden op grond van Top10 Vector al redelijk in beeld gebracht kan worden, maar dat het bestand juist voor onverharde paden en wegen lokaal soms duidelijk tekort schiet. Er is hierbij alleen gekeken naar de totale lengte aan nietdoodlopende paden en wegen. Een enquête onder in- en omwonenden van de gebieden liet zien dat de toegankelijkheid van aanzienlijk belang is voor het recreatieve gebruik, en daarmee de binding met het gebied. Vergroting van de toegankelijkheid lijkt vooral zinvol voor slecht ontsloten gebieden zeer nabij bevolkingsconcentraties met een tekort aan groene recreatiemogelijkheden. Trefwoorden: beleving, bezoek, binding, boerenland, GIS-indicatoren, infrastructuur, recreatie, toegankelijkheid, wandelpaden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.