Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349705
Title Marketing tussen wetenschap en maatschappij
Author(s) Meulenberg, M.T.G.; Tilburg, A. van; Trijp, J.C.M. van
Source Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 908585105X - 134
Department(s) Marketing and Consumer Behaviour
MGS
Publication type Book or proceedings aimed at a professional audience (editor)
Publication year 2006
Keyword(s) marketing - consumentengedrag - marketingbeleid - marketing van voedingsmiddelen - samenleving - consumer behaviour - marketing policy - food marketing - society
Categories Marketing (General)
Abstract Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan organiseerde de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag op 13 oktober 2005 een symposium waarvan dit boek de weergave is. Tijdens het jubileum symposium werden met stakeholders en belangstellenden de belangrijke ontwikkelingen in de marketing en het consumentengedrag besproken en de weerslag daarvan op de huidige en toekomstige onderzoeksprioriteiten van de leerstoelgroep. De analyse is dat dit onderzoek zich met name zal concentreren op de raakvlakken tussen consumentengedrag, marketing strategie en maatschappelijke waarden. Deze driehoek is dan ook het leidende principe van dit boek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.