Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349733
Title Landschap idols: het ideale landschap volgens de Nederlanders op basis van de halfjaarlijkse analyse van de website www.daarmoetikzijn.nl
Author(s) Goossen, C.M.; Meeuwsen, H.A.M.; Franke, J.; Kuypers, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1402) - 44
Department(s) Landscape Centre
Centre Geo-information
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landschap - perceptie - taxatie - inventarisaties - monitoring - internet - kennis - landscape - perception - valuation - inventories - knowledge
Categories Environmental Psychology
Abstract Ruim 10.650 mensen hebben hun preferenties ten aanzien van landschap kenbaar gemaakt via het maken van een kaartje op de website www.daarmoetikzijn.nl. Met behulp van de website is het goed mogelijk een beeld te krijgen van de wensen van de Nederlanders over hun voorkeuren voor typen landschappen en aanvullende kenmerken op een grove manier. Ook is het goed mogelijk om inzicht te krijgen hoe Nederland op deze voorkeuren scoort. De website is daarmee een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het landschap en hoe deze kwaliteit valt te verbeteren. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het aanleggen van meer bos, het tegengaan van geluidsbelasting en horizonvervuiling in het landschap. Met name dit laatste kan verrommelend werken. Ook het inbrengen van waterelementen zal de kwaliteit van het landschap verhogen evenals het invoeren van natte natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.