Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349766
Title Meer natuur bij bloembollenteelt : ecozone langs bollenvelden goed te combineren met bloembollenteelt
Author(s) Reijers, N.
Source Ekoland 23 (2003)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) bloembollen - natuurbescherming - biodiversiteit - habitats - agrarische bedrijfsvoering - agrobiodiversiteit - ecologische hoofdstructuur - zuid-holland - agrarisch natuurbeheer - bollenstreek - ornamental bulbs - nature conservation - biodiversity - farm management - agro-biodiversity - ecological network - agri-environment schemes
Categories Nature Conservation / Bulb and Tuber Flowers
Abstract In Lisse worden langs de bloembollenvelden, tussen het Keukenhofbos en de ringvaart van de Haarlemmermeer, ecologische verbindingszones aangelegd (Project Ecozone Lisse, Bollenstreek). Een overzicht en beschrijving van de diverse natuurelementen die ingepast kunnen worden in de ecologische verbindingszones (natuurvriendelijke oevers, ruige bermen, houtige beplantingen, floatlands, faunapassages), en aandacht voor het beheer ervan en de positieve en negatieve effecten voor de bollenteelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.