Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349806
Title Analyseren en evalueren van beleidsmaatregelen met een effect op natuur en milieu
Author(s) Heide, M. van der; Bos, E.J.; Vreke, J.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-studie 3) - ISBN 9078207035 - 126
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - milieubeleid - natuurbescherming - analyse - evaluatie - kosten-batenanalyse - economische analyse - nederland - physical planning - government policy - environmental policy - nature conservation - analysis - evaluation - cost benefit analysis - economic analysis - netherlands
Categories Public Administration (General) / Land Use Planning
Abstract Om te zien of beleid nog goed werkt en misschien niet anders moet, worden beleidsevaluaties uitgevoerd. In deze studie zijn de voor- en nadelen en onderlinge verschillen geïnventariseerd van de evaluatie-instrumenten MKBA, KKBA, MCA en KEA. Ook komen verschillende natuurwaarderingsmethoden in de studie aan bod, die vooral bij een kosten-batenanalyse (MKBA of KKBA) van belang zijn. Tot slot wordt via case-studies bepaald hoe MKBA en MCA van elkaar verschillen, niet alleen wat betreft doelstellingen en aanpak, maar ook qua uitkomsten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.