Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349819
Title 20 puzzelstukjes voor de KRW; een bloemlezing uit het onderzoek van Wageningen UR voor de Europese Kaderrichtlijn Water
Author(s) Leenders, T.P.; Kwakernaak, C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1403) - 68
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) waterkwaliteit - landgebruik - eu regelingen - kaderrichtlijn water - water quality - land use - eu regulations - water framework directive
Categories Water Quality
Abstract In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Deze richtlijn heeft als doel om duurzaam gebruik van water te bevorderen en om de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. De implementatie van deze richtlijn leidt tot tal van keuzen die terdege onderbouwd moeten zijn. Dit boekje bevat 21 afzonderlijke onderzoeksresultaten van Wageningen UR over KRW. Bijvoorbeeld: Aquarein; fosfaatpilot Limburg; waterpakt Lankheet; Versterking zelfreinigend vermogen; Aquaherstel; MKBA maakt besluit over doelen mogelijk; boeren voor natuur in Biesland; monitoren van nutriëntenstromen en polders etc
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.