Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350006
Title Verspreiding in beeld met kansenkaarten
Author(s) Sierdsema, H.; Pouwels, R.; Kleunen, A. van; Foppen, R.P.B.
Source De Levende Natuur 107 (2006)6. - ISSN 0024-1520 - p. 275 - 278.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) populatie-ecologie - zoögeografie - monitoring - cartografie - geostatistiek - population ecology - zoogeography - mapping - geostatistics
Categories Animal Ecology
Abstract De afgelopen jaren zijn allerlei methoden ontwikkeld om onvolledige datasets om te zetten naar dekkende verspreidingsbeelden. Een gehanteerde techniek bestaat uit het genereren van de zogeheten 'kans op voorkomen', ofwel abundatiekaart, ook wel kansenkaart. Aan de hand van twee voorbeelden (Heivlinder en Gestreepte waterroofkever) wordt de verspreiding van soorten inzichtelijk gemaakt. Een analyse van gegevens verricht door Universiteit Amsterdam, Alterra en SOVON
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.