Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350021
Title Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank
Author(s) Schaminée, J.H.J.; Janssen, J.A.M.; Haveman, R.; Hennekens, S.M.; Heuvelink, G.B.M.; Huiskes, H.P.J.; Weeda, E.J.
Source Utrecht : KNNV - ISBN 9050112447 - 112
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Nature Conservation and Plant Ecology
Soil Science Centre
Land Dynamics
PE&RC
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2006
Keyword(s) vegetatie - plantengemeenschappen - karteringen - databanken - nederland - vegetation - plant communities - surveys - databases - netherlands
Categories Vegetation Research / Plant Ecology
Abstract De publicist Rolf Roos omschreef een aantal jaren geleden in een artikel in Natuur en Milieu de plantengemeenschap als een superthermometer, een fijnzinnig instrument waarmee nauwgezet de aanwezige terreincondities kunnen worden afgelezen. Voor het beschrijven van de gemeenschappen worden vegetatieopnamen gemaakt. Dit zijn documentjes waarin de ter plekke voorkomende plantensoorten en hun hoeveelheden worden genoteerd. Een enkele vegetatiebeschrijving uit het verleden van een stukje grasland, een zandverstuiving of een moerasbos kan richting geven aan de plannen voor natuurontwikkeling ter plaatse of een uit te voeren herstelproject. Van dergelijke beschrijvingen zijn er nu meer dan 460.000 verzameld (uit de periode 1929 tot heden) en in een geautomatiseerd gegevensbestand bijeengebracht, de Landelijke Vegetatie Databank. In het voorliggende boekje wordt in woord en beeld uitvoerig ingegaan op de achtergronden, inhoud en toepassingen van dit bestand. Speciaal wordt ingegaan op het belang van de databank voor Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden in ons land
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.