Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350138
Title De bodem van Drenthe in beeld
Author(s) Vries, F. de; Brouwer, F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1381) - 73
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bodemchemie - bodemkarteringen - kaarten - bodembeheer - bodemeigenschappen - bodembeleid - uitspoelen - drenthe - soil chemistry - soil surveys - maps - soil management - soil properties - soil conservation policy - leaching
Categories Soil Chemistry / Soil Classification
Abstract Inhakend op het nationale en Europese bodembeleid wil de provincie Drenthe meer aandacht en sturing geven aan een duurzaam bodembeheer. Om op een duurzaam bodemgebruik in te kunnen zetten is het van belang een overzicht te hebben van de actuele bodemkenmerken en de mate waarin de bodem bestand is tegen veranderingen en verontreinigingen. Uit dit onderzoek blijkt dat op de bodemkaart de informatie over de veengronden en moerige gronden verouderd is, doordat in de afgelopen decennia door oxidatie veel veen is verdwenen. Ook in de toekomst zal de deformatie van de veengronden en moerige gronden doorgaan. Binnen de provincie komen aanzienlijke gebieden voor met een risico voor verstuiving en een kwetsbaarheid voor uitspoeling van nutriënten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.