Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350144
Title Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan...; Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories
Author(s) Duineveld, Martijn
Source Delft : Eburon - ISBN 9059721624 - 172 p.
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2006
Abstract Politici, overheden en beleidsvelden willen graag draagvlak voor de middelen en doelen van hun beleid. Het beleidsveld dat zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorie is daarop geen uitzondering. In dit boek laat Martijn Duineveld zien dat er onder burgers al veel draagvlak bestaat voor de meest uiteenlopende cultuurhistories in, op en onder het landschap. Als de overheid meer draagvlak wil voor haar cultuurhistorisch beleid, zo betoogt hij, dan zal zij meer recht moeten doen aan de wensen van verschillende groepen mensen. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. De omgang met cultuurhistorie en in het bijzonder archeologie wordt in Nederland gedomineerd door aan de overheid verbonden `experts¿ die zijn georganiseerd in een min of meer gesloten beleidswereld. Daardoor wordt er voorbij gegaan aan de wensen van uiteenlopende groepen mensen. Recht doen aan de door hen gewaardeerde cultuurhistorie impliceert dat de geslotenheid van het cultuurhistorisch beleidsveld moet worden doorbroken. Deze studie is daartoe een aanzet. Hoewel dit boek zich beperkt tot een deel van de cultuurhistorische beleidswereld, zijn de uitkomsten van dit boek zeker relevant voor andere beleidsvelden waarbinnen de ambitie bestaat het beleid van de overheid te democratiseren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.