Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350281
Title Kosteneffectiviteit van beheer van bos- en natuurterreinen; methode; een onderzoeksmethode voor het bepalen van de verhouding tussen kosten en effecten van verschillende maatregelpakketten voor het beheer van natuurterreinen
Author(s) Oosterbaan, A.; Jong, A. de; Raffe, J.K. van; Heide, M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1400) - 35
Department(s) Landscape Centre
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurreservaten - kosten-batenanalyse - vegetatiebeheer - natuurbescherming - bossen - nederland - nature reserves - cost benefit analysis - vegetation management - nature conservation - forests - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit rapport wordt een methode beschreven die kan worden gebruikt om de kosteneffectiviteit te bepalen van maatregelpakketten voor het beheer van bos- en natuurterreinen. Het bepalen van de kosteneffectiviteit gebeurt in elf stappen. De methode is uniform en kan worden gebruikt voor alle mogelijke terreintypen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.