Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350352
Title Rondje Randstad is slecht voor de natuur
Author(s) Vleugel, J.; Bos, E.J.
Source ESB Economisch Statistische Berichten 89 (2004)4440. - ISSN 0013-0583 - p. 392 - 394.
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2004
Keyword(s) infrastructuur - spoorwegen - reizen - vrijetijdsactiviteiten - kosten - kosten-batenanalyse - biodiversiteit - ecosystemen - nadelige gevolgen - natuur - infrastructure - railways - travel - leisure activities - costs - cost benefit analysis - biodiversity - ecosystems - adverse effects - nature
Categories Infrastructural Plans
Abstract Rondje Randstad is een voorstel om snelle treindiensten mogelijk te maken, om een aantrekkelijker vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven te creëren. Hiervoor dient een deel van de bestaande railinfrastructuur te worden verbeterd. Deze ingrepen hebben een negatief effect op natuur en milieu. Dit artikel laat een berekening zien volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.