Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350450
Title De amerikaanse zwaardschede, Ensis directus, en de halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2006
Author(s) Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C078/06) - 21
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - solenidae - ensis - spisula - inventarisaties - monitoring - verspreiding - visbestand - kustwateren - nederland - visstand - voordelta - shellfish fisheries - inventories - dispersal - fishery resources - coastal water - netherlands - fish stocks
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus) en halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) heeft IMARES in opdracht van het ministerie van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze inventarisatie vond plaats in de zomer van 2006 en is daarmee de twaalfde inventarisatie die op deze manier wordt uitgevoerd sinds 1995. Verschil met voorgaande jaren is dat deze survey meer gericht is op mesheften dan op halfgeknotte strandschelpen. Het doel van deze inventarisatie was een bepaling van de grootte van het bestand aan mesheften en halfgeknotte strandschelpen in de Nederlandse kustzone, en in het bijzonder in de Vogelrichtlijngebieden “Waddeneilanden/Noordzeekustzone/Breebaart” en “Voordelta”
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.