Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350472
Title Ecotopes and species composition of the Westerscheldt: can ecotopes be distinguished by species composition?
Author(s) Meesters, H.W.G.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C088/06) - 29
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) habitats - ecotypen - bemonsteren - statistiek - waterbodems - westerschelde - aquatische ecologie - ecotypes - sampling - statistics - water bottoms - western scheldt - aquatic ecology
Categories Marine Ecology
Abstract In opdracht van het RIKZ is onderzocht of de soortensamenstelling van bodemmonsters van de Westerschelde die van te voren waren ingedeeld in bepaalde ecotopen ook significant van elkaar verschilden. Hiervoor is een multivariate statistische methode gebruikt die analyseerde of monsters uit hetzelfde ecotoop meer op elkaar leken dan monsters uit verschillende ecotopen. Gezien de grote fluctuaties in soortensamenstelling door de tijd lijkt het noodzakelijk om data van meerdere jaren bij elkaar te voegen om zo deze variabiliteit enigszins te verminderen. Verder dienen er meer monsters uit de andere ecotopen verzameld te worden om ook hier iets over te zeggen. Verder onderzoek zou ook kunnen kijken naar soorten die kenmerkend zijn voor de verschillende ecotopen en eventuele gevoelige soorten. Andere manieren om deze dit soort gegevens te analyseren worden ook kort aangegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.