Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350834
Title Geïntegreerde gewasbescherming, ontwerpen, testen en verbeteren
Author(s) Wijnands, F.G.; Asperen, P. van; Wolf, P.L. de; Haan, J.J. de
Source Lelystad : PPO AGV (PPO-Bedrijfssystemen 313) - ISBN 9080756539 - 44
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) geïntegreerde plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - bedrijfssystemen - nederland - integrated pest management - integrated control - farming systems - netherlands
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract In deze publicatie staat het concept zelf centraal: Hoe worden geïntegreerde gewasbeschermingstrategieën ontworpen en via een proces van testen en verbeteren "praktijkrijp" gemaakt. Op welke wijze kan het resultaat beoordeeld worden, en hoe wordt de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen gekwantificeerd. Enkele resultaten illustreren de sterke vooruitgang die geboekt is in de afgelopen 20 jaar. Afgesloten wordt met een evaluatie van de ontwerp-, test- en verbeter-methodiek en de gebruikte maatstaven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.