Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350859
Title Geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt, Zuidoost Nederland
Author(s) Sukkel, W.; Koot, P.A.C.
Source Lelystad : PPO (PPO-Bedrijfssystemen 7) - ISBN 9080756520 - 56
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) biologische landbouw - bedrijfssystemen - bedrijfssystemenonderzoek - nederland - ondernemerschap - aardbeien - vollegrondsteelt - geïntegreerde bedrijfssystemen - organic farming - farming systems - farming systems research - netherlands - entrepreneurship - strawberries - outdoor cropping - integrated farming systems
Categories Alternative Farming / Farming Systems
Abstract Het rapport verslaat het bedrijfssystemenonderzoek naar vollegrondsgroenten op de proeftuin Meterik in de periode 1997 tot 2000. Verslag wordt gedaan van zowel de bedrijfsbrede resultaten als de resultaten op gewasniveau van twee bedrijfstypen: prei-aardbei en prei-sla. Aandacht wordt besteed aan de economische perspectieven en de geteste strategieën voor bemesting, onkruidbestrijding, gewasbescherming. Met een gelijk economisch resultaat kon het gebruik en de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen sterk worden teruggedrongen. Echter verbetering van strategieën om kwaliteitsproductie verder te verbeteren en tegelijkertijd emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen verder terug te brengen zijn nodig. Sleutelwoorden PPO-agv, akkerbouw, geïntegreerde vollegrondsgroententeelt, gewasbescherming, groenteteelt, aardbeien, bedrijfssystemenonderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.