Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350881
Title Natuurvriendelijke oevers in sierteeltcentrum Boskoop : verslaglegging 2000-2004
Author(s) Schuring, W.; Dekker, K.; Heijkiio, L.; Leijden, J.P.H. van; Valk, M. van der; Zijden, A. van der
Source Boskoop : PPO Sector Bomen (PPO 417) - 46
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) begroeide vaarwegen - vegetatie - natuurbescherming - nederland - oevers - vegetated waterways - vegetation - nature conservation - netherlands - shores
Categories Ecological Engineering
Abstract Bedrijfstechnische, economische en ecologische aspecten bepalen het succes van de natuurvriendelijke oevers. De vegetatie heeft zich goed ontwikkeld en gaf geen extra onkruiddruk op het naastgelegen perceel. Een toename van het aantal muskusratten is waarschijnlijk te voorkomen door enkele typen beschoeiing te vervangen of te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.