Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351162
Title Verwijderen van gewasresten in de open teelten : een deskstudie naar de effecten op de bodemvruchtbaarheid en de mogelijke verwerking van gewasresten in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma's systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III)
Author(s) Zwart, K.B.; Pronk, A.A.; Kater, L.J.M.
Source Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO nr. 530133) - 75
Department(s) Soil Science Centre
Agrosystems
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) oogstresten - plantenresten - bodemstructuur - grondwater - nitraat - uitspoelen - oogstresten als veevoer - stikstof - afvalcompost - compostering - crop residues - plant residues - soil structure - groundwater - nitrate - leaching - stover - nitrogen - refuse compost - composting
Categories Water Management (General)
Abstract In deze deskstudy komen twee belangrijke vragen aan de orde: 1. Wat gebeurt er met de bodemvruchtbaarheid als na de oogst (alle) gewasresten worden verwijderd, hoe snel gaat het organische stofgehalte omlaag en welke gevolgen heeft dat voor de stikstoflevering. 2. Als gewasresten niet meer worden ingewerkt, welke mogelijkheden zijn er dan na het afvoeren voor een verdere verwerking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.