Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351201
Title Integratie: sleutel voor vraaggestuurde kennis op de akker (KodA)
Author(s) Verdouw, C.N.
Source In: Living Labs: Lerende netwerken in de landbouw, voeding en groene ruimte, 15e VIAS Symposium, 30-11-2006, Wageningen Wageningen : VIAS - p. 59 - 65.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2006
Abstract Kennis op de Akker (KodA) is een programma dat streeft naar meer duurzame bedrijfsvoering, door kennis in bruikbare vorm op de akker te brengen. Integratie van informatiesystemen en de daarvoor benodigde standaardisatie is een belangrijk thema binnen KodA. Het doel van deze presentatie is inzicht te geven hoe binnen het KodA-netwerk wordt samengewerkt om de Nederlandse akkerbouw op dit gebiedop een hoger niveau te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.