Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351863
Title Robotisering; ver(der)gaande mechanisatie in de boomkwekerij
Author(s) Snoek, A.J.
Source Boskoop : PPO Bomen - 45
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) boomteelt - mechanisatie - robots - precisielandbouw - arboriculture - mechanization - precision agriculture
Categories Mechanization / Ornamental Woody Plants
Abstract Mechanisatie in de boomteelt biedt veel voordelen. De bodem in de regio rondom Boskoop, waar veel boomteelt plaatsvindt, kan geen zware machines verdragen. Een vijftal mogelijke ontwikkelingen voor lichtere mechanisatie en robotisering zijn in ditrapport uitgewerkt: - precisie planten door toepassing van GPS of lasertechniek zodat de exacte plaats waar planten staan bekend is waardoor mechanische bewerkingen gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd - fertigatie waarbij op nagenoeg kostenneutralewijze water en meststoffen worden bespaard terwijl een betere kwaliteit wordt verkregen en organische mest gedurende het gehele groeiseizoen op de juiste tijd kan worden toegediend - telen in goten waarbij emissie geëlimineerd wordt en water bespaard ineen gesloten teeltsysteem waarbij de bufferende werking van de bodem gecombineerd wordt met de voordelen van containerteelt namelijk schone grond en betere beheersing van de groeiomstandigheden - planten in pluggen voor bos- en haagplantsoen waarbijpluggen met plantjes direct op eindafstand in een vast plantverband worden uitgeplant zodat groeiwinst (=tijdwinst) ontstaat en een keer minder geoogst en gesorteerd hoeft te worden - vierkant plantverbanden teneinde in twee haaks op elkaar staanderichtingen te kunnen schoffelen waardoor het ongeschoffelde oppervlak van rond de 15% bij schoffelen in één richting wordt gereduceerd tot iets meer dan 3% bij schoffelen in twee richtingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.