Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 351930
Title Validatie van kaarten van de grondwaterdynamiek in de Graafschap : vergroten aanvullende metingen de kwaliteit van de kaart?
Author(s) Hoogland, T.; Pleijter, M.; Brus, D.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1426) - 31
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) grondwater - grondwaterstand - kaarten - nauwkeurigheid - kwaliteit - methodologie - grondwaterspiegel - bodemkarteringen - achterhoek - groundwater - groundwater level - maps - accuracy - quality - methodology - water table - soil surveys
Categories Soil Physics
Abstract Onderzocht is hoe groot de nauwkeurigheid is van regionale Gd-kaarten van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand is en of de kwaliteit kan worden verbeterd door waterstanden in meer boorgaten te meten. Hiervoor is de kwaliteit van een oude en een nieuwe Gd-kaart in het waterschap Rijn en IJssel onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.