Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351931
Title Diversiteit hoog houden; bouwstenen voor een geïntegreerd natuurbeheer
Author(s) Weeda, E.J.; Ozinga, W.A.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1418) - 246
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - diversiteit - biodiversiteit - biotopen - habitats - fauna - flora - bedreigde soorten - nature conservation - diversity - biodiversity - biotopes - endangered species
Categories Nature Conservation
Abstract Instandhouding van de Nederlandse biodiversiteit vergt kennis van een bonte verscheidenheid aan organismen, die zeer uiteenlopende, soms onderling conflicterende eisen aan hun omgeving stellen. Dit rapport biedt een inventarisatie van habitats en milieueisen van bedreigde planten, dieren en zwammen. Ook wordt de historische context van habitats toegelicht, met speciale aandacht voor open milieus en de positieve en negatieve invloed van de mens op hun instandhouding. Behalve bedreigde soorten dient men ook de sleutelsoorten te kennen, die hetzij de ontwikkeling van een habitat beïnvloeden (bouwmeesters), hetzij de mogelijkheden voor andere bewoners van het habitat bepalen (herbergiers). De `Klaverbladmethode¿ wordt gepresenteerd als een manier om milieueisen van soorten en kenmerken van habitats met elkaar te vergelijken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.