Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351933
Title Invloed van bodemverontreiniging op de gehalten aan zware metalen en PAK in gewassen uit moestuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (gemeente Hardenberg); opname van lood, cadmium, zink, arseen, chroom, koper, nikkel en PAK door sla, radijs, wortel en kool
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-report 1415) - 53
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) volkstuinen - bodemverontreiniging - zware metalen - groenten - ecotoxicologie - lood - cadmium - overijssel - allotment gardens - soil pollution - heavy metals - vegetables - ecotoxicology - lead
Categories Soil Chemistry / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de bodem in (moes)tuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (Gemeente Hardenberg) vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van de geteelde gewassen. Om na te gaan deze stoffen opgenomen worden en daarmee een risico vormen voor de mens, is in 5 tuinen de opname van As, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn en PAK door sla, radijs, wortel en kool bepaald in een potproef. De gemeten gewasgehalten in de tuinen die nu als moestuin gebruikt worden wijken niet af van gemeten gehalten in niet-verontreinigde gronden. Alleen in één tuin met lage pH (die nu niet als moestuin in gebruik is) liggen de waarden van Cd en Pb boven de geldende gewasnorm. Of daarmee ook meteen sprake is van een te hoge blootstelling komt in een vervolg aan de orde (GGD). De opname door planten van PAK uit de bodem was zeer gering. De gemeten gehalten in alle gewassen liggen in dezelfde orde van grootte als de gehalten in gewassen geteeld op schone grond. De in de bodem aanwezige PAK vormt daarmee geen verhoogd risico. Het is de verwachting bij een pH van de grond van 6 of hoger de kwaliteit van de gewassen voldoende is voor menselijke consumptie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.