Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351959
Title Toekomstrichtingen van melkveehouders in een veranderende omgeving : resultaten en strategische plannen van Koeien & Kansen-bedrijven ten opzichte van andere melkveebedrijven
Author(s) Doornewaard, G.J.; Daatselaar, C.H.G.; Beldman, A.C.G.
Source Den Haag : LEI (Rapport LEI 2.07.02) - ISBN 9789086151288 - 47 p.
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2007
Abstract Dit rapport beschrijft de bijdrage die vanuit het onderzoeksprogramma Verantwoorde Veehouderij van het ministerie van LNV is geleverd aan het project Koeien & Kansen. De vorming van nieuwe ondernemersnetwerken rond het Koeien & Kansen-netwerk en het stimuleren van kennisoverdracht tussen de netwerken vormde een belangrijk onderdeel. Ook zijn alle netwerkdeelnemers gefaciliteerd in het maken van toekomststrategieën voor het eigen bedrijf met aandacht voor de hervorming van het EU-landbouwbeleid en het mest- en ammoniakbeleid en zijn de strategieën van de netwerken vergeleken. Daarnaast zijn de economische resultaten van Koeien & Kansen-deelnemers geanalyseerd. This report describes the contribution made through the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality's 'Responsible Livestock Production' (Verantwoorde Veehouderij) research programme to the 'Cows-and-Opportunities' project. The formation of new entrepreneurs' networks around the Cows-and-Opportunities network and the encouragement of knowledge transfer between the networks forms a major part of this. All network participants were also helped to design future strategies for their own businesses, paying attention to the reforms of the EU's agricultural policy and the manure and ammonia policies, and the strategies of the networks were compared. The economic results of Cows-and- Opportunities participants were also analysed.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.